انواع پسته

پسته درختی است دو پایه از تیره پسته سانان كه از نظر مرغوبیت به پسته ایرانی مشهور می باشد.  پسته يكي از مهمترين محصولات كشاورزي كشور است كه از جنبه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي، زيست محيطي و … اهميت فوق العاده اي دارد، ارزش توليد اين محصول گرانبها و بي نظير حدود 10 درصد از درآمدهاي غير نفتي كشور مي باشد.

ادامه مطلب

Web Analytics