باند گچی آماده آتل (Splint)

باند گچی آماده (آتل) وسیله ایست برای بی حرکت کردن موقت یک عضو آسیب دیده و همچنین ممکن است برای درمان شکستگی هایی که همراه با تورم زیاد هستند استفاده شود.

این باند گچی آماده برای سهولت کار مناسب ترین وسیله برای پزشکان و تکنسین های محترم ارتوپدی می باشد. همچنین این باند گچی با نام تجاری پادکست به صورت رول و شیت در اندازه های زیر تولید می گردد.

ردیف

کد کالا

شرح کالا

سایز

تعداد در کارتن

1

P101

آتل گچی پادکست

38*10

30 عدد

2

P102

آتل گچی پادکست

40*10

30 عدد

3

P103

آتل گچی پادکست

45*10

30 عدد

4

P104

آتل گچی پادکست

50*10

24 عدد

5

P105

آتل گچی پادکست

60*10

16 عدد

6

P106

آتل گچی پادکست

65*10

16 عدد

7

P107

آتل گچی پادکست

70*10

16 عدد

8

P108

آتل گچی پادکست

75*10

16 عدد

9

P109

آتل گچی پادکست

85*10

16 عدد

10

P110

آتل گچی پادکست

35*15

30 عدد

11

P111

آتل گچی پادکست

38*15

30 عدد

12

P112

آتل گچی پادکست

50*15

24 عدد

13

P113

آتل گچی پادکست

60*15

20 عدد

14

P114

آتل گچی پادکست

62*15

20 عدد

15

P115

آتل گچی پادکست

65*15

18 عدد

16

P116

آتل گچی پادکست

68*15

18 عدد

17

P117

آتل گچی پادکست

70*15

18 عدد

18

P118

آتل گچی پادکست

75*15

16 عدد

19

P119

آتل گچی پادکست

85*15

12 عدد

20

P120

آتل گچی پادکست

90*15

12 عدد

21

P121

آتل گچی پادکست

95*15

12 عدد

22

P122

آتل گچی پادکست

100*15

12 عدد

23

P123

آتل گچی پادکست

110*15

12 عدد

24

P124

آتل گچی پادکست

68*20

12 عدد

25

P125

آتل گچی پادکست

70*20

12 عدد

26

P126

آتل گچی پادکست

77*20

10 عدد

27

P127

آتل گچی پادکست

80*20

10 عدد

28

P128

آتل گچی پادکست

90*20

8 عدد

29

P129

آتل گچی پادکست

100*20

8 عدد

30

P130

آتل گچی پادکست

125*20

7 عدد

31

P131

آتل گچی پادکست

5/7 متر*5/12

2 رول (75/3)

32

P132

آتل گچی پادکست

5/7 متر*15

2 رول (75/3)

33

P133

آتل گچی پادکست

5/7 متر*20

2 رول (75/3)

34

P134

آتل گچی پادکست

5/7 متر*20

2 رول (75/3)

Web Analytics