شکلات خرمایی آستیاژ

بسته بندی 100 گرم کادویی

با مفز بادام ، گردو ، فندق ، پسته و بادام زمینی

تعداد در کارتن مادر : 18 عدد

وزن : 100 گرم

 

شکلات خرمایی آستیاژ

بسته بندی 200 گرم کادویی

با مغز بادام ، گردو ، فندق ، پسته و بادام زمینی

تعداد در یک جعبه : 15 عدد

تعداد در کارتن مادر : 8 عدد

وزن : 200 گرم

 

 

شکلات خرمایی آستیاژ

بسته بندی بانکه ای 150 و 350 گرم بانکه ای

با مغز بادام ، گردو ، فندق ، پسته و بادام زمینی

1. وزن : 150 گرم

تعداد در کارتن مادر : 12 عدد

2. وزن : 350 گرم

تعداد در کارتن مادر : 6 عدد

3. شکلات فله :    وزن : 5 کیلوگرمی

 

شکلات خرمایی آستیاژ

با مفز بادام ، گردو ، فندق ، پسته و بادام زمینی

تعداد در یک جعبه : 25 عدد

تعداد در کارتن مادر : 8 عدد

وزن : 330 گرم

 

 

 

 

 

 

 دانلود کاتالوگ آستیاژ

 

Web Analytics