خرمایی نسبتا کشیده و بلند است که طعمی نیمه شیرین و رنگ قهوه ای تیره دارد و به صورت نیمه خشک با رطوبت کمتر از 15 درصد و با قابلیت ماندگاری طولانی می باشد

Web Analytics