خرمای مضافتی  دارای پوست نازک و طعم شیرین بدون چین و چروک می باشد، این خرما یکی از خوش طعم ترین و دلچسب ترین انواع خرمای جهان است که به صورت رطب و خرما برداشت می شود. رنگ این خرما مشکی و قهوه ای متمایل به مشکی است و دارای گوشت کافی و مطلوبی بوده و رطوبتی بین 15 الی 35 درصد بسته به زمان برداشت از درخت و محل کاشت آن دارد

Web Analytics