2017-08-04

 

شرکت مدیریت صادرات آلاتجارت بین الملل  جهت تکمیل سبد صادراتی محصولات تجهیزات پزشکی در حال شناسایی واحدهایی که توان صادرات دارند می باشد، بدین جهت از کلیه شرکت هایی که تمایل به همکاری در خصوص صادرات محصولات خود را دارند دعوت به عمل می آید.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1-03434265950 و 03434264317  داخلی 113 خانم جعفرپور تماس حاصل فرمایید.

Web Analytics