شرکت مدیریت صادرات آلا تجارت بین الملل , صادر کننده تجهیزات پزشکی به کشورهای روسیه ‌, عراق و افغانستان زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد که در جهت توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و غیر دانش بنیان تجهیزات پزشکی با وجود دفتر در این کشورها, با احترام از کلیه شرکت های تجهیزات پزشکی جهت همکاری دعوت به عمل می نماییم.

Web Analytics