بیسکویت خرمایی 60 گرم آستیاژ

بیسکویت سالم و مقوی متشکل از خرما و مغز گردوی تازه در

دو طمع ساده و شکلاتی که می تواند غذای نیم روز مغذی باشد .

بیسکویت خرمایی گردویی ساده

بیسکویت خرمایی گردویی شکلاتی

تعداد در یک بسته :  6 عددی 60 گرمی

تعداد در کارتن مادر :  40 عددی

بیسکویت خرمایی 20 گرمی آستیاژ

بیسکویت سالم و مقوی متشکل از خرما و مغز گردوی تازه در

دو طمع ساده و شکلاتی که می تواند غذای نیم روز مغذی باشد .

بیسکویت خرمایی گردویی ساده

بیسکویت خرمایی گردویی شکلاتی

تعداد در یک بسته : 10 عددی 20 گرمی

تعداد در کارتن مادر : 200 و 100 عدد

 

 دانلود کاتالوگ آستیاژ

 

Web Analytics