فندق دارای کلسیم،که برای رشد استخوان ها و دندان ها ضروری است.

دارای آهن ، که در خوتن سازی نقش  دارد

دارای پتاسیم ،که برای تحریک سیستم عصبی و عملکرد مناسب عضلات و ماهیچه ها ضروری است.

فندق غنی از روغن است .در واقع 60 تا 70 درصد فندق از روغن تشکیل شده است.

تنظیم قند خون

تامین انرژی، حرارت ، محافظت در برابر عوامل بیرونی و کمک به گردش ویتامین های محلول در چربی فندق یک منبع خوب از ویتامین های ب 1 ، ب 2 ، ب 6 است.

Web Analytics