- استعلام و اعتبارسنجی مشتریان و صدور بیمه نامه های صادراتی از طریق صندوق ضمانت صادرات

- جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی

- تأمین مترجم برای عقد قرارداد فروش و بازاریابی ها

- ارائه خدمات حمل و نقل ، گمرکی و ...

- دعوت هیأت های تجاری

- کمک در گرفتن ضمانت نامه های اعتباری به نفع بانکها از طریق صندوق ضمانت صادرات

- همراهی تجار جهت حضور در نمایشگاههای بین المللی

- واردات مواد اولیه ، دستگاهها و اقلام مورد نیاز کارخانه ها

Web Analytics