ویژگی‌های مديريت منابع انساني

 

مدیریت  منابع انسانی شریک استراتژی و راهبردی برای هر کسب و کاری محسوب می شود که اهداف سازمان را به پیش می برد.

این فرآیند در سازمان ها طراحی شده است تا عملکرد کارکنان را در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان به حداکثر برساند. به طور کلی این فرآیند در خصوص نحوه مدیریت کارکنان و همچنین میزان تمرکز بر سیستم ها و روش ها در داخل سازمان کاربرد دارد.

 

خدمات شرکت آلاتجارت در حوزه مدیریت منابع انسانی:

طراحي سازمان:

طراحی سازمانی که بتواند از عهده کلیه فعالیت‌های کلیدی برآید، آن‌ها را به نحوی کنار هم قرار دهد که یکپارچگی و همکاری سازمانی را تقویت کند. در پاسخ به تغییرات منعطف عمل کند و راه را برای ارتباطات و تصمیم‌گیری مؤثر هموار سازد.

 طراحي شغل:

تصمیم‌گیری در خصوص محتوای مشاغل، وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها و روابطی که میان دارندگان مشاغل و دیگر کارکنان سازمان وجود دارد.

طراحی مجدد:

شامل تسهیل سازی در فرایندها، اصلاح روندهای کاری و اصلاح قوانین

 توسعه‌سازمانی:

برانگیختن، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های طراحی‌شده به‌ منظور افزایش اثربخشی که بدین ‌وسیله سازمان بتواند با تغییرات سازگار گردد.

مهندسی مجدد:

طراحی مجدد کار به صورت بنیادی، کاهش هزینه ها، شکستن قوانین و ...

   سیستم‌های پرداخت:

طراحی سیستم ها و ساختارهای پرداخت که عادلانه، منصفانه و شفاف باشند.

Web Analytics