مارکتینگ پلن چیست؟(برنامه بازاریابی)

مارکتینگ پلن(برنامه بازاریابی ،طرح بازاریابی ) یک سند تجاری است که با هدف توصیف وضعیت کنونی شرکت در بازار و با اشاره به استراتژی بازاریابی در یک دوره زمانی مشخص بر اساس عناصر مارکتینگ نوشته شده است . یک برنامه بازاریابی معمئلا برای یک تا پنج سال تهیه می گردد.

فواید برنامه بازاریابی

 • برنامه بازاریابی مسیر موفقیت عملیات بازاریابی را روشن و از آن پشتیبانی می نماید.
 • برنامه بازاریابی به هماهنگ شدن فعالیت ها برای دستیابی به اهداف کمک خواهد نمود.
 • مدیر را مجبور می نماید تا به در مورد مسائل آتی پیش رو به روشی نظام اند ، عکس العمل مناسب نشان دهد.
 • بین منابع در دسترس و فرصت های پیش روی سازمان در بازار تعادل ایجاد می گردد.
 • مارکتینگ پلن برای ارزیابی مستمر فعالیت سازمان یک چهارچوب مشخص فراهم می سازد.
 • مارکتینگ پلن به افزایش سطح عملکرد، سرمایه گذاری بر نقاط قوت، کم شدن نقاط ضعف و تهدیدات و استقبال از فرصت ها کمک می نماید.
 • مارکتینگ پلن می تواند میزان ریسک منجر به شکست را به حداقل برساند.
 • برنامه بازاریابی قادر است تا نتایج نامطلوب ناشی از شرایطی که خارج از کنترل مدیریت سازمان است را تعدیل نماید.
 • برنامه بازاریابی با نگاهی جامع به کسب و کار ، سازمان حمایت و به صورت فرایندی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی تدوین برنامه بازاریابی بین بازاریابی و دیگر بخش های سازمان عمل نماید.
 • آمادگی برای تغییر با هیجان بیشتری انجام می شود، زیرا با داشتن اطلاعات ، مقاومت های سازمانی به حداقل می رسد

 

خدمات شرکت مدیریت صادرات در طرح بازاریابی

 

1- تحقیقات بازار

 • اندازه بازار و روند آن در سال های قبل و پیش بینی اینده:
 • بخش بندی بازار
 • تخمین سهم بازار و فروش
 • مشتریان
 • بخش بندی مشتریان
 • روش های ارتباط با مشتری
 • کانال های توزیع
 • قوانین موثر بر این بازار
 • رقبا/حساسیتها و خطرها
 • رسم ماتریس بی سی جی و نتیجه گیری جایگاه محصول و محصولات رقیب
 • ترسیم ماتریس سوات برای محصول و بازار و صنعت ان
 • استراتژی یشنهادی و دلیل اتخاذ ان (تدافعی /توسعه ای / تهاجمی )

 

2- استراتزی های بازاریابی

 • محصول
 • قیمت گذاری
 • تبلیغات
 • شیوه فروش

3- اهداف بازاریابی

4- بیانیه ماموریت

5- بررسی و تحلیل نتایج

 

 

Web Analytics