ماموریت ما در شرکت مدیریت صادرات آلاتجارت بین الملل ، کمک به بالاتر بردن جایگاه صنایع و رونق اقتصادی آنها  از طریق مشاوره و بازاریابی و فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی و خارجی و  واردات کالاهای مورد نیاز آنها و ارتقاء و توسعه صادرات غیر نفتی  کشور  می باشد و همچنین هدف ما داشتن و حفظ یک شرکت معتبر جهانی در امر تجارت است که برای سهامداران و کارکنان متخصص خود درآمد و سودآوری مناسبی را داشته باشد و نام کالاهای  ایرانی را در بازارهای هدف به خوبی برای مردمان آن کشورها بشناسد .

Web Analytics