چرا بنگاههای اقتصادی از شرکتهای مدیریت صادرات استفاده می کنند ؟

1) کاهش هزینه های بازاریابی صادراتی

2) استفاده از تجربیات و مدیریت بهتر این شرکتها

3) آنالیز بازار و تدوین استراتژی های ورود به بازار

4) ایجاد شبکه های توزیع قدرتمند توسط این شرکتها

5) ایجاد امنیت و آرامش خاطر جهت برگشت پول

6) مذاکرات حرفه ای وعقد قراردادهای قانونی

7)ایجاد شبکه های فروش طولانی مدت

 

Web Analytics