اهداف شرکت آلا تجارت بین الملل  مشاوره و خدمات تخصصی در امر عارضه یابی ، فروش و بازاریابی ، برنامه ریزی  برای بازارهای داخلی و خارجی در جهت توسعه و احیای کارخانه ها و صنایع کوچک ،  از طریق جذب و پرورش نیروهای متخصص در جهت رونق اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور می باشد.

  • عارضه یابی و حل مشکلات کارخانه های تولیدی با استفاده از نیروی متخصص
  • مشاوره و خدمات تخصصی به روز جهت صادراتی کردن تولیدات کارخانه ها
  • بهبود و افزایش فروش محصولات کارخانه ها در بازار داخل و خارج ایران و کاهش هزینه های سربار
  • ارتقاء جایگاه صنایع کوچک و ایجاد امنیت شغلی با تدوین و اجرای استراتژی های فروش
  • ایجاد سهولت در صادرات با تنظیم قراردادهای تخصصی
  • ایجاد امنیت و آرامش و پوشش مطالبات صادرکنندگان در برابر ریسک های سیاسی و تجاری با صدور انواع بیمه نامه از طریق صندوق ضمانت صادرات

Web Analytics