مشاوره ورود به بازار ایران

 

شرکت مدیریت صادرات آلاتجارت بین الملل آماده ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری، تحقیقات بازاریابی، مشارکت در تولید و توزیع محصولات مصرفی با مشارکت شرکت های خارجی علاقمند به بازار ایران است.

مهمترین خدماتی که در زمینه صادرات به ایران ارائه می شود به شرح زیر است:

  • امکان سنجی صادرات

     -  آنالیز اولیه رقبا در بازار ایران( شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال)

-  نیاز سنجی محصولات در بازار ایران

-  آنالیز اولیه محصولات ( شامل: بسته بندی، قیمت، کیفیت و ...)

-  برنامه ریزی عملیاتی بازاریابی

 

  • برنامه ریزی فروش صادراتی
  • مشخص نمودن جایگاه و سهم محصولات در بازار ایران
  • آنالیز محصول (شامل: بسته بندی، قیمت، کیفیت و... با توجه به فرهنگ مصرف کننده)
  • آنالیز دقیق رقبا در کشور ایران( آنالیز استراتژی های آن ها و...)
  • تدوین برنامه عملیاتی بازاریابی( شناسایی، ارزیابی و تحلیل کانال های توزیع)
  • تدوین استراتژی های فروش در کشور ایران

Web Analytics