چهارمين نمايشگاه بين المللي خشكبار، آجيل، ميوه هاي خشك و صنايع وابسته در تاریخ 15 الی 18 دی ماه در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود