برای ورود به بازار کشورهای مختلف شما می بایست اطلاعات کاملی در خصوص بازار آن کشور ، قوانین مربوط به آن کشور ، وضعیت رقابت و ... داشته باشید.

برای ورود موفق به حوزه صادرات بایستی شخص در یک رشته و یا صنف خاص اشراف داشته باشد، بازار را به خوبی بشناسد ، سلایق بازار را بداند ، عمده فروشان و خریداران آن کالا را شناسایی کند ، بداند کالایی را که قرار است صادر کند در چه مدت زمانی ، با چه قیمتی و در چه تعدادی به فروش می رسد.

در واقع صادرات مستلزم آنالیز بسیار دقیقی است و تاجر باید نسبت به کالایی که قصد صادرات آن را دارد به دانش کامل رسیده باشد.

فواید آنالیز بازار صادراتی

 • جلوگیری از ریسک هزینه های بی فایده
 • انتخاب صحیح کشور هدف صادراتی
 • شناسایی عملکرد رقبا در کشور مورد نظر
 • دسترسی به بانک اطلاعاتی مشتریان بالقوه

خدمات ما در حوزه آنالیز بازار صادراتی

 • شناخت بازار (فرهنگ شناسی ، شرایط سیاسی ، اقتصادی و ...)
 • بررسی قوانین گمرکی، تعرفه واردات و حمل و نقل
 • نیازسنجی بازار کشور هدف
 • آنالیزرقبا طبق شرح آنالیز
 • آنالیز مشتریان طبق شرح آنالیز
 • آنالیز محصول طبق شرح آنالیز
 • آنالیز مصرف کنندگان طبق شرح آنالیز
 • جمع آوری لیست مشتریان بالقوه

ابتدا و قبل از هر اقدامی برای صادرات، باید یک کشور برای صادرات محصول مورد نظر انتخاب کرد. برای انتخاب این کشور ممکن است معیارهای مختلفی وجود داشته باشند. البته ممکن است به جای یک کشور، چند کشور مد نظر باشد برای انتخاب مقصد صادراتی، باید معیارهای مختلفی را در نظر گرفت. برخی از این معیارها مربوط به کشور مورد نظر و برخی دیگر نیز ممکن است به محصول صادراتی ارتباط داشته باشد. با این حال، باید یک سری نکات را در خصوص انتخاب کشور مقصد صادراتی در نظر بگیرید

خدماتی که برای انتخاب کشور هدف باید مد نظر گرفت

 • کشور مورد نظر تا چه اندازه رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با کشورمان دارد
 • مهم‌ترین نیازهای وارداتی آن کشور و وضعیت تولید کالای مورد نظر در آن کشور
 • شناخت ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، جغرافیایی و اجتماعی آن کشور
 • فاصله جغرافیایی ایران با کشور مقصد و بررسی راه‌های ارتباطی
 • وضعیت صادرات و واردات ایران با کشور مورد نظر چگونه است
 • آمارهای صادرات محصول مورد نظر به آن کشور چگونه است
 • وضعیت صادرات و واردات کالای مورد نظر در ایران و کشور مربوطه
 • نگاهی به قوانین و تعرفه‌های تجاری کشور مقصد

بعد از رسیدن به پاسخ 8 پرسش فوق، قطعا شما دید بهتری برای صادرات محصول خواهید داشت. ممکن است کشوری را که انتخاب کرده‌اید، اصلا کشور مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی به آنجا نباشد. ممکن است شرایط تنش‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور باعث شود که هزینه و ریسک صادرات کالا به آنجا بسیار زیاد باشد.

هنگامی که یک شرکت تصمیم به صادرات می گیرد، باید یک استراتژی صادرات طرح ریزی نماید. تدوین طرح یک برنامه مسئله اصلی هر نوع فعالیت تجاری است. برنامه مشخص می سازد که شرکت به کجا می رود و طریقه رسیدن به مقصد چیست. برنامه بازاریابی معمولا به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم گیری درباره نوع کالا، قیمت و سیاستهای مربوط به ترویج و توزیع آن کالااست که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیقت برنامه بازاریابی صادراتی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نظر است. یک برنامه مشخص صادراتی، هدف و مقصود واحدی را جلوه گر می سازد که کارمندان شرکت می توانند فعالیتهای خود را در رابطه با آن تنظیم نمایند. ضمنا برای به اجرا در آوردن یک استراتژی نیز به برنامه بازاریابی صادراتی نیاز است.از اینرو تدوین یک برنامه بازاریابی صادرات در واقع یک راهنمای گام به گام جهت اجرای استراتژی محسوب می شوددستیابی به نیاز بازار کشور هدف از محصول مورد نظر از طریق مذاکره با خریداران ، شرکت در نمایشگاههای بین المللی و ... امکان پذیر است.

در واقع هدف این است که بهترین فرصتهای تجاری و جهات رشد، مورد شناسایی قرار گیرند. برای ارزیابی فرصتهای شرکت در بازارهای احتمالی می توان از بررسی مواردی چون: مشتریان صادراتی شرکت، کالاهای رقیب، ساختار بازار و عرضه کنندگان رقیب استفاده کرد. برنامه ريزي درست و داشتن استراتژي مناسب جهت صادرات بسيار ضروري است که در صورت فقدان چنين برنامه اي شركت قادر به ادامه فعاليت صادراتي سود آور نخواهد بود.

فواید برنامه بازاریابی صادراتی

 • داشتن دستور العمل های عملیاتی
 • شناخت دقیق از نیاز بازار هدف
 • شناسایی استراتژی های مناسب آن بازار
 • پوشش ریسک های احتمالی
 • شناسایی مشتریان

خدمات شرکت در طرح بازاریابی صادراتی

 • اندازه بازار و روند آن در سال های قبل و پیش بینی اینده
 • بخش بندی بازار
 • تخمین سهم بازار و فروش
 • مشتریان و بخش بندی آنها
 • روش های ارتباط با مشتری
 • استراتژی های بازاریابی برای (محصول، قیمت، تبلیغات، شیوه فروش)
 • کانال های توزیع
 • قوانین موثر بر بازار کشور هدف بر روی کالای مورد نظر

برنامه فروش صادراتی چیست؟

فرایند تدوین برنامه فروش صادراتی روشی کاربردی در جهت پیش بینی فروش تعیین اهداف فروش مبتنی بر سود و مراحل اجرای مکتوب یک برنامه‎ریزی در جهت افزایش فروش می باشد. تدوین برنامه فروش، فرایند سازماندهی فعالیتهایی است که برای دستیابی به اهداف شرکت لازم می‎باشد. تدوین برنامه فروش شامل یک سند راهبردی است که اهداف شرکت و منابع مختلف را شناسایی و تعیین می‎کند. این فرایند با ارائه جهت کلی برای بخش فروش یک شرکت، موقعیت رهبری را تحقق می بخشد و در مدت زمان معین عملکرد بخش فروش را تا درصد مشخصی بهبود می‎بخشد. این فرایند برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت فروش را برای تیم مشخص می کند و به اجرای این برنامه ها کمک می‎نمایند و سپس چارچوب اهداف را برای سنجش دقیق این فرایند ایجاد می کند. برنامه فروش یک فرآیند برنامه‎ریزی کلی است که هدف از آن ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در یک سطح کلی است.

نتایج استفاده از برنامه فروش

 • ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا
 • بهبود هدایت راهبردی شرکت
 • ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت
 • تطبیق برنامه های عرضه و تقاضا
 • توسعه محصولات جدید
 • بازنگری روندهای بازار
 • شناسایی فرصتهای بازار

خدمات شرکت در حوزه تدوین برنامه فروش

 • مشخص نمودن سهم شرکت از بازار هدف
 • هدف گذاری فروش(سهم بازار)
 • اجرای استراتژی های فروش با توجه به تحقیقات بازار و برنامه بازاریابی
 • طراحی مسیر مشتری
 • ارزش ویژه فروش
 • ارتباط با مشتریان فعلی
 • همکاری با رقبای استراتژیک
 • برنامه تبلیغات