اگرچه تجارت و بازرگانی به خودی خود پیچیده بوده و هست، اما همواره می‌توان با کمک گرفتن از یک فرد باتجربه، فعالیت را آغاز کرد. از اینرو استفاده از خدمات مشاوره در خصوص صادرات و واردات پیشنهادی است که تا حد زیادی می‌تواند به افراد در این راه کمک کند.

احتمالا برای شما سوالاتی در خصوص نحوه صادرات کالا به کشورهای مختلف و مسائلی از این قبیل پیش آمده است. اما چون اطلاعات خاصی در این زمینه نداشته اید بعد از مدتی از انجام آن منصرف شده اید . اگر چه تجارت و بازرگانی به خودی خود پیچیده بوده اما می توان با کمک گرفتن از تجربه مشاوران صادراتی کم کم به این حوزه ورود و فعالیت خود را آغاز کنید. استفاده از تجارب یک مشاور صادراتی می تواند به شما در این راه کمک شایانی کند.

خدمات مشاوره ای ما در زمینه صادرات

 • روش اجرایی صادرات کالا
 • تحلیل و آنالیز بازارهای صادراتی
 • هزینه های حمل و نقل
 • چگونگی ترخیص کالا در گمرک
 • چگونگی بازاریابی در کشورهای مبدا
 • امور مربوط به بارنامه و بیمه

امکان سنجی صادرات شرایط و جایگاه صادرات و تجارت را در بازار هدف مشخص کرده و مخاطره‎های احتمالی را مورد ارزیابی قرار می‎دهد و براساس نتایج به دست آمده از این پایش‎ها، راه کارهای غلبه بر این مخاطره‎ها را طراحی و ارائه می نماید. امکان سنجی صادرات یک ابزار مناسب برای شناسایی بازار صادراتی هدف و تعیین راهبردهای صادرات است که موجب تقویت و بهبود ارتباطات میان طرفین معامله می شود. با توجه به نوع محصول امکان سنجی صادرات نیز از تنوع بسیار زیادی برخوردار است به طور کلی می‎توان گفت که امکان سنجی صادرات روش‎هایی را ارائه میدهد که به کمک آنها می‎توان یک محصول با حداکثر سودآوری و بهره‎وری را وارد بازارهای بین‎المللی نمود. از طرف دیگر امکان سنجی صادرات باعث می‎شود تا هزینه های صادرات کالا و یا خدمات به کمترین میزان خود کاهش یابد.

دانلود فرم امکان سنجی صادرات

نتایج استفاده از امکان سنجی صادرات

 • بهبود وضعیت تجاری
 • خود ارزیابی شرکت
 • توسعه نحوه همکاری با دیگر شرکت ها
 • سازگاری با ابزارهای مدیریتی
 • کاهش هزینه‎ها
 • افزایش سودآوری و بهره وری

خدمات شرکت در حوزه امکان سنجی صادرات

 • سنجش بازار کشور هدف
 • تجزیه و تحلیل محصول از نظر صادراتی بودن
 • تجزیه و تحلیل رقبا در کشور هدف
 • قوانین مربوط به محصول در کشور هدف
 • مشخص کردن نیازهای اولیه جهت ورود به بازار
 • تجزیه و تحلیل محیط خارجی