آنالیز بازار صادراتی

آنالیز بازار صادراتی


برای ورود به بازار کشورهای مختلف شما می بایست اطلاعات کاملی در خصوص بازار آن کشور ، قوانین مربوط به آن کشور ، وضعیت رقابت و ... داشته باشید. برای ورود موفق به حوزه صادرات بایستی شخص در یک رشته و یا صنف خاص اشراف داشته باشد، بازار را به خوبی بشناسد ، سلایق بازار را بداند ، عمده فروشان و خریداران آن کالا را شناسایی کند ، بداند کالایی را که قرار است صادر کند در چه مدت زمانی ، با چه قیمتی و در چه تعدادی به فروش می رسد. در واقع صادرات مستلزم آنالیز بسیار دقیقی است و تاجر باید نسبت به کالایی که قصد صادرات آن را دارد به دانش کامل رسیده باشد.

فواید آنالیز بازار صادراتی

 • جلوگیری از ریسک هزینه های بی فایده
 • انتخاب صحیح کشور هدف صادراتی
 • شناسایی عملکرد رقبا در کشور مورد نظر
 • دسترسی به بانک اطلاعاتی مشتریان بالقوه
خدمات ما در حوزه آنالیز بازار صادراتی

 • شناخت بازار (فرهنگ شناسی ، شرایط آب و هوایی ، شرایط سیاسی ، اقتصادی و ...)
 • بررسی قوانین گمرکی، تعرفه واردات و حمل و نقل
 • نیازسنجی بازار کشور هدف
 • آنالیزرقبا طبق شرح آنالیز
 • آنالیز مشتریان طبق شرح آنالیز
 • آنالیز محصول طبق شرح آنالیز
 • آنالیز مصرف کنندگان طبق شرح آنالیز
 • جمع آوری لیست مشتریان بالقوه