تدوین برنامه فروش صادراتی

تدوین برنامه فروش صادراتی


هنگامی که یک شرکت تصمیم به صادرات می گیرد، باید یک استراتژی صادرات طرح ریزی نماید. تدوین طرح یک برنامه مسئله اصلی هر نوع فعالیت تجاری است. برنامه مشخص می سازد که شرکت به کجا می رود و طریقه رسیدن به مقصد چیست. برنامه بازاریابی معمولا به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم گیری درباره نوع کالا، قیمت و سیاستهای مربوط به ترویج و توزیع آن کالااست که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیقت برنامه بازاریابی صادراتی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نظر است. یک برنامه مشخص صادراتی، هدف و مقصود واحدی را جلوه گر می سازد که کارمندان شرکت می توانند فعالیتهای خود را در رابطه با آن تنظیم نمایند. ضمنا برای به اجرا در آوردن یک استراتژی نیز به برنامه بازاریابی صادراتی نیاز است.از اینرو تدوین یک برنامه بازاریابی صادرات در واقع یک راهنمای گام به گام جهت اجرای استراتژی محسوب می شوددستیابی به نیاز بازار کشور هدف از محصول مورد نظر از طریق مذاکره با خریداران ، شرکت در نمایشگاههای بین المللی و ... امکان پذیر است. در واقع هدف این است که بهترین فرصتهای تجاری و جهات رشد، مورد شناسایی قرار گیرند. برای ارزیابی فرصتهای شرکت در بازارهای احتمالی می توان از بررسی مواردی چون: مشتریان صادراتی شرکت، کالاهای رقیب، ساختار بازار و عرضه کنندگان رقیب استفاده کرد. برنامه ريزي درست و داشتن استراتژي مناسب جهت صادرات بسيار ضروري است که در صورت فقدان چنين برنامه اي شركت قادر به ادامه فعاليت صادراتي سود آور نخواهد بود.

برنامه فروش صادراتی چیست؟ فرایند تدوین برنامه فروش صادراتی روشی کاربردی در جهت پیش بینی فروش تعیین اهداف فروش مبتنی بر سود و مراحل اجرای مکتوب یک برنامه‎ریزی در جهت افزایش فروش می باشد. تدوین برنامه فروش، فرایند سازماندهی فعالیتهایی است که برای دستیابی به اهداف شرکت لازم می‎باشد. تدوین برنامه فروش شامل یک سند راهبردی است که اهداف شرکت و منابع مختلف را شناسایی و تعیین می‎کند. این فرایند با ارائه جهت کلی برای بخش فروش یک شرکت، موقعیت رهبری را تحقق می بخشد و در مدت زمان معین عملکرد بخش فروش را تا درصد مشخصی بهبود می‎بخشد. این فرایند برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت فروش را برای تیم مشخص می کند و به اجرای این برنامه ها کمک می‎نمایند و سپس چارچوب اهداف را برای سنجش دقیق این فرایند ایجاد می کند. برنامه فروش یک فرآیند برنامه‎ریزی کلی است که هدف از آن ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در یک سطح کلی است.

فواید برنامه بازاریابی صادراتی

 • ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا
 • ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکت
 • تطبیق برنامه های عرضه و تقاضا
 • توسعه محصولات جدید
 • بازنگری روندهای بازار
 • شناسایی فرصتهای بازار
خدمات شرکت مدیریت صادرات آلاتجارت در حوزه تدوین برنامه فروش

 • مشخص نمودن سهم شرکت از بازار هدف
 • هدف گذاری فروش(سهم بازار)
 • اجرای استراتژی های فروش با توجه به تحقیقات بازار و برنامه بازاریابی
 • طراحی مسیر مشتری
 • ارزش ویژه فروش
 • ارتباط با مشتریان فعلی
 • همکاری با رقبای استراتژیک
 • برنامه تبلیغات