انتخاب کشور هدف

انتخاب کشور هدف


ابتدا و قبل از هر اقدامی برای صادرات، باید یک کشور برای صادرات محصول مورد نظر انتخاب کرد. برای انتخاب این کشور ممکن است معیارهای مختلفی وجود داشته باشند. البته ممکن است به جای یک کشور، چند کشور مد نظر باشد برای انتخاب مقصد صادراتی، باید معیارهای مختلفی را در نظر گرفت. برخی از این معیارها مربوط به کشور مورد نظر و برخی دیگر نیز ممکن است به محصول صادراتی ارتباط داشته باشد. با این حال، باید یک سری نکات را در خصوص انتخاب کشور مقصد صادراتی در نظر بگیرید

نکاتی که برای انتخاب کشور هدف باید مد نظر گرفت

  • کشور مورد نظر تا چه اندازه رابطه سیاسی و اقتصادی خوبی با کشورمان دارد
  • مهم‌ترین نیازهای وارداتی آن کشور و وضعیت تولید کالای مورد نظر در آن کشور
  • شناخت ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، جغرافیایی و اجتماعی آن کشور
  • فاصله جغرافیایی ایران با کشور مقصد و بررسی راه‌های ارتباطی
  • وضعیت صادرات و واردات ایران با کشور مورد نظر چگونه است.
  • آمارهای صادرات محصول مورد نظر به آن کشور چگونه است.
  • وضعیت صادرات و واردات کالای مورد نظر در ایران و کشور مربوطه
  • نگاهی به قوانین و تعرفه‌های تجاری کشور مقصد